Bestill time med SMS

Send til 2097:

HMSLEGE fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

HMSLEGE 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Harestua Medisinske Senter

Harestua Medisinske Senter er et tverrfaglig senter der lege, fysioterapeuter med ulike spesialiteter, kiropraktor, osteopat og Fysisk trener samarbeider om å finne den beste behandling for deg og din helse! Vi tilbyr gruppetreninger og har gode treningsfasiliteter.

Vi holder også på med reisevaksinering og allergivaksinering, et tilbud som også gjelder for de som ikke har fastlege her.

For mer informasjon om de ulike tilbudene, se under overskriftene.

Legekontoret har  ca 4000 listepasienter ved kontoret. Vi har fellesliste slik at pasientene fritt kan velge hvilken lege de ønsker å benytte på kontoret.

Kontaktopplysninger:

 
Fysioterapeut:
Tlf: 61324990
Bestill time via SMS:  HMSFYSIO+ditt navn, fødselsdato og problemstilling til 2097 (kr 6 pr mottatt melding) eller bestill time via E-post: fysio@harestua.nhn.no  

 

Trening/ Gruppetreninger:
Tlf: 61324990

Bestill time via SMS:  HMSFYSIO+ditt navn, fødselsdato, Merk: Trening, til 2097 (kr 6 pr mottatt melding) eller bestill time via E-post: fysio@harestua.nhn.no  


  

Osteopat:
Tlf: 61324990
Bestill time via SMS
: HMSFYSIO+ditt navn, fødselsdato og problemstilling til 2097 (kr 6 pr mottatt melding) eller bestill time via E-post: fysio@harestua.nhn.no  

 

Kiropraktor:
Tlf: 61324996
E-post: kiro@harestua.nhn.no

 

 

 

FØLG OSS PÅ FACEBOOK - Harestua Medisinske Senter

Vår facebookside

Aktuelt


Telefonen vår er ute av drift fredag 15.02.19

15. februar 2019

Vi har dessverre problemer med telefonsystemet vårt i dag. Vi jobber med å få løst problemet, men vet ikke hvor lang tid dette vil ta.

Bruk derfor mail eller SMS for å kommunisere med oss inntil vi har fått rettet opp i feilen.

INFLUENSAVAKSINE 2018

26. september 2018

Vi har nå fått inn årets influensavaksine.

Vi vil vaksinere fortløpende på følgende tidspunkter fra uke 41:

mandag -fredag mellom kl. 10.00 - 12.00 og 14.00 - 15.00.

Henvend deg i luka når du kommer, ingen timebestilling.

 

                                       

 

HelseRespons SMS og regelverket.

7. mars 2018

Som følge av de siste dagers medieoppslag om pasientbetaling ved timebestilling via SMS, vil vi gjerne informere om følgende:

HelseRespons er ikke en del av nødvendig helsehjelp eller fastlegetillbudet, men en frivillig tidsbesparende  tjeneste både for legekontor og pasient.

Pasienter kan alternativt bruke mail eller telefon.

Legekontoret har ingen inntekter av SMS som pasienten sender. Kostnaden ved å bruke HelseRespons dekker legene selv gjennom lisens. Behandler betaler også selv sine utgående SMSer til pasient.

Inngående henvendelse til lege må pasienten selv betale, på samme måte som det å sende brev, ringe, bruke internett, sende "vanlig" SMS eller bestille time via helsenorge.no - som også medfører en kostnad for pasienten.

HelseRespons mener dette frivillige tilbudet er helt forendlig med regelverket. De har tatt ut søksmål mot staten som vil bli behandlet i rettsapparatet i mai 2018.

Inntil rettsavgjørelse foreligger ønsker vi å bruke denne tjenesten som vi presiserer et et frivillig, tidsbesparende tilbud til pasientene våre.

AKTIV A-KURS

22. september 2017

Vi starter Aktiv A-kurs ved Harestua Medisinske Senter. Har du symptomer eller funn som indikerer artrose i hofte og eller kne? Har du en degenerativ meniskskade?

Da vil Aktiv A-kurset være nyttig for deg.

Kursets hensikt er å øke din kunnskap om artrose og komme godt i gang med tilpasset trening og aktivitet. Utgangspunktet er at du er 35 år eller eldre, og har utfordringer med kne eller hofte.

Innholdet i kurset er tredelt:
1. Artroseskole. Teorikveld mandag 25.09.17 kl.1800-2100, med følgende tema: Hva er artrose?, symptomer, risikofaktorer og behandling.

Teorikvelden er åpen for alle, også de som ikke deltar på resten av kurset. Teorikvelden er obligatorisk for alle deltagerne på Aktiv A-kurset (egenandel 800,-, inkludert goodiebag).

2. Individuell undersøkelse hos fysioterapeut med grundig testing av funksjon og utfylling av elektronisk spørreskjema.

3. Individuelt tilpasset gruppetrening mandager og torsdager kl.0700-0830 i åtte uker, med oppstart mandag 09.10.17 (egenandeler i henhold til takstplakaten for egenandelstak 2)

Ved gjennomført Aktiv A-kurs får deltagerne rabatt på trening ved Harestua Medisinske Senter

Mer informasjon finner du på www.aktivmedartrose.no

Ta kontakt ved interesse:
Telefon: 61324990
SMS: Kodeord HMSFYSIO (ditt navn og melding) til 2097
E-post: fysio@harestua.nhn.no

REISEVAKSINERING

8. mars 2017

På Harestua Medisinske Senter utfører vi reisevaksinering.

Du trenger ikke ha fastlege her for å få reisevaksine.

INFLUENSAVAKSINE TIL FLERE

7. oktober 2015

Folkehelseinstituttet anbefaler årets influensavaksine til flere !

Fjorårets svineinfluensa kommer tilbake som sesonginfluensa i vinter og man anbefaler vaksine til flere grupper enn vanlig. I tillegg til de tradisjonelle risikogruppene som for eksempel personer over 65 år og voksne og barn med luftveissykdommer, mener Folkehelseinstituttet at også gravide i 2. og 3. trimester, voksne og barn med kronisk leversvikt, nevrologisk leversvikt eller alvorlig fedme også bør ta årets vaksine mot sesonginfluensa.

NYTT LEGEVAKTSNUMMER: 116117

7. oktober 2015

Fra 1. september 2015 er det nytt landsdekkende nummer til legevakt. Det betyr at du kommer til legevakt der du oppholder deg avhengig av hvor du ringer fra.

Nummeret er gratis å ringe til.

Legevakt skal bare benyttes til øyeblikkelig hjelp som ikke kan håndters av egen fastlege i vanlig kontortid.

Lunner og Gran Legevakt har timebestilling, man skal ikke møte opp uten å ha avtalt tidspunkt på forhånd.

Kjeveproblematikk?

4. juni 2015

Kiropraktorene ved Harestua Medisinske Senter har nylig gjennomført et 3 dagers kurs vedrørende kjeveledd og problemstillinger knyttet til dette.

Kurset har bidratt til økt fokus på hvordan smerter og andre symptomer, som klikkelyder, nedsatt bittfunksjon og nedsatt evne til å åpne/lukke munnen, påvirker pasientenes livskvalitet.

Fokus på kurset var anatomi, undersøkelse, behandling, øvelsesveiledning og bildediagnostisk utredning. Med dette som bakgrunn har vi nå blitt flinkere til å undersøke og behandle, samt vurdere når det er aktuelt med bildediagnostikk, tilpasning av bittskinner og kirurgisk vurdering.

Kiropraktor

2. juni 2015

Kiropraktor Mari B. Wiggen er nå tilbake i jobb etter permisjon, tirsdag og torsdag. Anne Lise fortsetter også ved klinikken, så vi har utvidet kapasitet. Ring på tlf 613 24 996 for time! 

INFORMASJON TIL ALLERGIVAKSINASJONSPASIENTER

27. januar 2015

Det har blitt stor økning av antall pasienter som får allergivaksinering.

Dette fører til fulle timelister og problemer med å endre på tidligere avtalte timer til akkurat det tidspunkt dere ønsker. Spesielt vanskelig er dette på ettemiddags-  og kveldstimene.

Hvis dere av en aller annen grunn ønsker å endre på timen, ber vi dere gi beskjed om dette så fort som mulig. Da kan andre som ønsker det få denne timen, og det er enklere å finne et passende tidspunkt for dere.

Ved avbestilling på kortere varsel må dere da komme på den timen som er ledig. Vi forsøker i det lengste å holde tidsintervallet,  slik at dere slipper å måtte redusere dosen.

Av denne grunn vil det nå bli sendt ut giro til pasienter som ikke møter opp til avtalt time/avbestiller timen under 24 timer før.

 Fra 1 januar 2016 er det dessverre slutt på kveldstimer på mandager.

Les flere artikler